אלכסנדר זייד
ממליצים
מפקד מג''ב בא לשמוע על אלכסנדר זייד

ישראל יצחק מפקד מג"ב וצוותו באו לבית זייד ושמעו את סיפורו של אלכסנדר זייד מפי נכדתו טלי זייד.  בנקודה בה נרצח אלכסנדר זייד יש כיום גן ציבורי שהוקם ע"י מועצת קרית טבעון. על הסלע במרכז הגן תבליט מתכת המציין את  תאריך הרצח.
 בגן זה שמעו אנשי מג"ב מפי טלי את סיפור המאורעות שהובילו לרצח, את הסיפור על נקמת הדם שביצעו אנשי הפלמ"ח ובעקבות זאת הסולחה שנעשתה עם שבט טאבאש - שממנו יצא הרוצח.ביקורו של מפקד מג"ב בא כסיכום לשנת פעילות שבמהלכה הגיעו חיילי מג"ב לבית זייד במסגרת לימודי מורשת החיל. מפקד מג"ב הודה לטלי על ההדרכה המרתקת ועל שיתוף הפעולה עם מחלקת ההדרכה של החיל בכל השנה.