אלכסנדר זייד
ממליצים
זוהר פרטר - גבעת אלה 25.7.09
רציתי להודות לך, כראשית דבר, על סיור מעניין, מרתק ומלמד, על המיתוס "אלכסנדר זייד",
אשר הפך את האגדה האצורה בפסל לאדם ערכי, חלוצי, מגשים ובכך רק הוסיף
לגדולת קומתו הרמה מלכתחילה.
אל עיני המתכת של הפסל הצופה אל העמק נוסף זיק מיוחד, ניצוץ של אהבה טהורה,
בראשיתית: של אידיאולוגיה וערכים אשר נפגשים באהבה חסרת גבולות אל הארץ הזו, אל העמק הזה.
הנה לפתע משתקף בעיני הברונזה עמק שהוא חלום, שהוא חלוציות, הגשמה, אהבה. 

בעקבות הסיור ובמהלכו עלה בי הרצון לחשוף את חברי הפלוגה שלי, שהיא פלוגה המורכבת כולה מחברי גרעינים בתנועות נוער ציוניות חלוציות, לסיפור חייו של זייד ובעיקר לערכים המרכזיים שהאמין בהם, אשר חופפים את הערכים של חברי הפלוגה - הציונות, החלוציות, בניין הארץ ואהבתה, ההגשמה, היחס למיעוט הערבי, ובעיקר מתוך המציאות הצבאית , ערך ההגנה העצמית.