אלכסנדר זייד
ממליצים
מועדון ''שקוף''מטיילים בבית זייד 6.2.2010


בתמונה : קברו של בועז פרסוב
נינה צרפה שיר שכתבה בעקבות הסיור:
היה היה איש אגדה,שלידו אשה לא צעדה לבדה,
זייד אלכסנדר זה האיש,שלמרות חיספוסו היה רגיש,
וציפורה היא האשה שליד,ואתה רצה הוא לחיות לעד,
ובנו הם בית על זה ההר,ופתאם גילו גם במאוחר,
כי לבית קברות נושק הבית,וזו היסטוריה ממש כזית,
חיש באו המלומדים,וכולם היו מאוחדים,
שמקום קדוש כאן נתגלה,וההרגשה הפה למעולה,
ויום אחד נרצח האיש,ולא בגלל שלא נתן בקשיש,
נשמתו החזיר הוא לבורא,ולכל היהודים הפך הוא למורה,
כי יהודי גאה היה האיש,וזאת אף ערבי גם לא יכחיש,
ובשל יהדותו הלך לעולמו,והוא הפך לסמל לעמו,
ועל גבעה לעמק משקיפה, הקימה האשה פסל מתוך שאיפה,
שדורי דורות יזכרו תרחיש,ואיש לא יוכל להכחיש,
שכאן נבניתה מולדת, בתוך סביבה לא ממש אוהדת,
וטוב שקיימת זו השרשרת,עליה טלי זייד מדברת,
ואחד בנה מסעדת גבינות,בה מממשים טעמים ותקוות,
והנכדה במלל,שיר ,סיפור,מציירת היסטוריה וזה מה זה ברור,
שהחירות היא לנו עטרת,וישראל עליה לא מותרת,
וגם אם עסקינן לעיתים בקטנות, לא נאבד את כל התקוות,
ושוב תודה לזה האתר,שהפך אותנו להיסטוריונים לאלתר,
וכשעכוזנו על שרפרפים הונחו,מוחותינו בעובדות היסטוריות הונחו,
ועכשיו מצפים לעוד טיול,בו יש פריחה על המסלול.
שבוע נפלא לכולם,ואיזה כיף לאהוב את העולם.